OZ Zelená Fončorda

"Spoločnými silami zmeňme veci okolo nás"

autor*

Rozprávková cesta Fončordou

Občianska rada a Výbor mestskej časti Fončorda Vás pozýva na deň detí na Fončorde.

Kedy: v piatok 31.5.2024

O koľkej: od 14:00 - 18:00

Program:

14:00-17:00 Cestou permoníka po stanovištiach:

               MARIUS PEDERSEN - AKO FUNGUJE ODPAD?

               PETANG - HRA PRE KAŽDÉHO

               SOKOLIARI - NAŠE DRAVCE

               SOS - POZNÁTE SPEV VTÁKOV?

               ŠACH - MAT

               ČERVENÝ KRÍŽ - BYŤ ABO NEBYŤ?

               ŠPORT PRE VŠETKÝCH V ZŠ MOSKOVSKÁ


17:00-18:00 TEATER KOMIKA - klauniáda dvoch permoníkov Adyna a Lupiho a ich Olym(pi-pi)áda


Počas celého popoludnia podávanie zdravého občerstvenia a gumidžúsu. Nezabudnite si priniesť z domu hrnček. 


Partneri podujatia:

OZ Zelená Fončorda, Marius Pedersen, ZŠ Moskovská, Sokoliarska skupina Biatec, Slovenský červený kríž, SOS BirdLife, Guľomet - klub petangu,  ŠK Junior CVČ

Sponzori podujatia:

Milí obyvatelia Fončordy!

DarujME SI 2% z daní pre Fončordu


Pomôžme si a darujme 2% pre občianske združenie Zelená Fončorda, ktoré robí zmysluplné aktivity v prospech nás všetkých. Darujte 2% pre Fončordu

Ďakujeme 

Finančné prostriedky budú použité na:

Navrhnite, ako by ste použili tieto prostriedky vo vašom okolí.


Ako poukázať 2%?

*Autor: Patrik Kunec – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33448834