OZ Zelená Fončorda

"Spoločnými silami zmeňme veci okolo nás"

autor*

Aktivity na fončorde

na rok 2022

s finančnou podporou z Výboru mestskej časti Fončorda

1. PREPOJENOSŤ VEKOV apríl - december

2. RODIČ RADÍ RODIČOVI apríl - december

3. LÁSKAvosť V KOMUNITE február

4. NOC S ANDERSENOM marec

5. KNIHOVNÍCKE JARMOČENIE marec

6. PRETKANÉ GENERÁCIE marec - december

7. VEĽKÁ NOC NA FONČORDE apríl

8. BYLINKÁREŇ NA FONČORDE máj

9. FONČORĎÁCKY JARMOK jún

10. DETSKÁ ŠPORTIÁDA jún

11. DETSK ́Ý JARMOK 2022 august

12. FORA LINES SUMMER JAM august

13. ŠPORTIÁDA SENIOROV september

14. ŠKOLA VOLÁ september

15. FONČORDA TO SOM JA november

16. FONČORĎÁCKY DEŇ ZVIERAT október

17. GORKOBRANIE október

18. KOMUNITNÉ FONČORDOVÉ HODY november

19. NOX QUAEROX 2022 november

20. NIE SI SÁM december

21. MIKULÁŠ NA FONČORDE december

22. ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY december

23. ÚČTOVNÍCTVO december

*Autor: Patrik Kunec – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33448834