OZ Zelená Fončorda

"Spoločnými silami zmeňme veci okolo nás"

autor*

Milí obyvatelia Fončordy!

Z nášho rozpočtu mesta sme si vyčlenili peňažné prostriedky aj pre podporu realizovania kultúrnych, športových a spoločenských aktivít. Ak organizujete alebo by ste chceli zorganizovať na Fončorde verejnú aktivitu pre obyvateľov Fončordy, môžete sa uchádzať o finančnú podporu vašej aktivity. Vyplňte žiadosť do 30.10.2022. Výbor mestskej časti Fončorda rozhodne, ktorý projekt a akou sumou podporí.

*Autor: Patrik Kunec – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33448834