OZ Zelená Fončorda

"Spoločnými silami zmeňme veci okolo nás"

autor*

Žiadosť o finančnú podporu z Výboru mestskej časti Fončorda na realizáciu akcie alebo podujatia.

Finančnú podporu na usporiadanie podujatia alebo akcie pre verejnosť na Fončorde môžu požiadať jednotlivci, skupina obyvateľov alebo organizácie.

Výbor mestskej časti zozbierané žiadosti vyhodnotí a vyberie aktivity, ktoré podporí finančne podľa požiadaviek organizátorov a možností a priorít rozpočtu VMČ Fončorda.

Ak máte záujem o organizovanie podujatia na našom sídlisku alebo akcie, ktorá bude pre skvalitnenie života na Fončorde, vyplňte žiadosť.

Darujte 2% z daní pre Fončordu

Po prekonaní pandémie prídu problémy ekonomické. Predpokladám, že budú aj nižšie príjmy samospráv od štátu. Nižšie príjmy od štátu = menšie výdavky pre mestské časti.

Aktuálne Fončorda dostáva formou dotácie 2euro/občana. Tie idú na komunitné aktivity prostredníctvom OZ Zelená Fončorda (od roku 2019) a rozvoj Fončordy /chodníky, športové plochy, schodiská/.

Pomôžme si v časoch, ktoré prídu a nebuďme závislí na zdrojoch z mesta. Darujte 2% pre OZ, ktoré robia zmysluplné aktivity v prospech nás všetkých. Darujte 2% pre Fončordu.

Ďakujeme

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skrášľovanie a rozvoj mestskej časti Banská Bystrica - Fončorda.

*Autor: Patrik Kunec – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33448834