OZ Zelená Fončorda

"Spoločnými silami zmeňme veci okolo nás"

autor*

Milí obyvatelia Fončordy!

DarujME SI 2% z daní pre Fončordu 


Pomôžme si a darujme 2% pre občianske združenie Zelená Fončorda, ktoré robí zmysluplné aktivity v prospech nás všetkých. Darujte 2% pre Fončordu

Ďakujeme 

Finančné prostriedky budú použité na:

Navrhnite, ako by ste použili tieto prostriedky vo vašom okolí.


Ako poukázať 2%?

*Autor: Patrik Kunec – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33448834