OZ Zelená Fončorda

"Spoločnými silami zmeňme veci okolo nás"

autor*

Žiadosť o finančnú podporu

na rok 2022

z Výboru mestskej časti Fončorda na realizáciu akcie alebo podujatia.

Finančnú podporu na usporiadanie podujatia alebo akcie pre verejnosť na Fončorde môžu požiadať jednotlivci, skupina obyvateľov alebo organizácie.

Výbor mestskej časti zozbierané žiadosti vyhodnotí a vyberie aktivity, ktoré podporí finančne podľa požiadaviek organizátorov a možností a priorít rozpočtu VMČ Fončorda.

Ak máte záujem o organizovanie podujatia na našom sídlisku alebo akcie, ktorá bude pre skvalitnenie života na Fončorde, vyplňte žiadosť.

*Autor: Patrik Kunec – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33448834