Aktivity

Aktivity na fončorde v rokU 2023

s finančnou podporou z Výboru mestskej časti Fončorda

Rybársky deň na Fončorde - apríl

Veľkonočná knižnica - zvyklosti a tradície - apríl

Detská športiáda - máj

BYLINKÁREŇ NA FONČORDE - jún

MDD - jún

Detská športiáda II - jún

Detský jarmok 2023 - august

Fora Lines Summer Jam - august

PRÍBEH VČELY - september

CESTOVATEĽSKÝ DEŇ - september

Športiáda seniorov - september

Gorkobranie 2023 - september

ŠKOLA VOLÁ - september

MÁTE RADI ŠACH? - október

FONČORĎÁCKY DEŇ ZVIERAT - október

Iné podujatia VMČ - november

KOMUNITNÉ FONČORDOVÉ HODY - november

NIE SI SÁM - december

Rozprávkové kráľovstvo - december

Mikuláš - december


Aktivity na fončorde 

rok 2022

s finančnou podporou z Výboru mestskej časti Fončorda

1. PREPOJENOSŤ VEKOV apríl - december

2. RODIČ RADÍ RODIČOVI apríl - december

3. LÁSKAvosť V KOMUNITE február

4. NOC S ANDERSENOM marec

5. KNIHOVNÍCKE JARMOČENIE marec

6. PRETKANÉ GENERÁCIE marec - december

7. VEĽKÁ NOC NA FONČORDE apríl

8. BYLINKÁREŇ NA FONČORDE máj

9. FONČORĎÁCKY JARMOK jún

10. DETSKÁ ŠPORTIÁDA jún

11. DETSK ́Ý JARMOK 2022 august

12. FORA LINES SUMMER JAM august

13. ŠPORTIÁDA SENIOROV september

14. ŠKOLA VOLÁ september

15. FONČORDA TO SOM JA november

16. FONČORĎÁCKY DEŇ ZVIERAT október

17. GORKOBRANIE október

18. KOMUNITNÉ FONČORDOVÉ HODY november

19. NOX QUAEROX 2022 november

20. NIE SI SÁM december

21. MIKULÁŠ NA FONČORDE december

Plánované aktivity na rok 2021


Dotvorenie verejných priestorov na Fončorde (závisí od množstva vyzbieraných financií)

Ihrisko THK - rekonštrukcia basketbalového ihriska

Organizovanie brigád 

Spolupráca na komunitných akciách na Fončorde