Aktivity

Plánované aktivity na rok 2021


Dotvorenie verejných priestorov na Fončorde (závisí od množstva vyzbieraných financií)

Ihrisko THK - rekonštrukcia basketbalového ihriska

Organizovanie brigád

Spolupráca na komunitných akciách na Fončorde