Aktivity

Plánované aktivity na rok 2020


Dotvorenie verejných priestorov na Fončorde (závisí od množstva vyzbieraných financií)

Organizovanie brigád

Oprava knižničky zadarmo

Spolupráca na komunitných akciách na Fončorde