Darujte 2% z danÍ

"Spoločnými silami zmeňme veci okolo nás"

autor*

DarujME SI 2% z daní pre Fončordu 

Pomôžme si a darujme 2% pre občianske združenie Zelená Fončorda, ktoré robí zmysluplné aktivity v prospech nás všetkých. Darujte 2% pre Fončordu

Ďakujeme 

Finančné prostriedky budú použité na:

Navrhnite, ako by ste použili tieto prostriedky vo vašom okolí.

Ako poukázať 2% (3%) z dane pre OZ Zelená Fončorda

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať ako: 

Vyhlasenie2023_ZF_.pdf

Zamestnanci

ktorí požiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, t.j. daňové priznanie im robí zamestnávateľ:

   1. Do 15. 02. 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám zároveň vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

   3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:

   4. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2% / 3% z daní do Vyhlásenia (ľudovo povedané tlačivo na poukázanie 2% / 3%).

   5. Vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

   6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).

   7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech našej organizácie.

Tlačivo stiahnete tu:


Fyzické osoby

ktoré si robia daňové priznanie sami

   1. V rámci robenia si daňového priznania za rok 2022 si v rámci strany č. 11 daňového formuláru (FO typ A alebo FO typ B) vypočítajte:

   2. V tejto časti Daňového priznania uveďte naše údaje:

Tlačivo daňového priznania

   3. Na tejto strane daňového priznania máte rovnako možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2023 resp. 1. 4. 2023) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

   5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho združenia.Právnické osoby

môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

   1. Na začiatok si vypočítajte si vypočítajte vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov– to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Výška poukázanej sumy musí byť minimálne 8,00 €.

   2. vznikajúce rozdiely vo výške poukázaného % z dane:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

 3. V sekcii pre asignáciu 2% v daňovom priznaní pre právnické osoby potrebujete uviesť naše nasledovné údaje: 

   5. Rovnako môžete na tomto mieste  zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

   6. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektronického systému do Vášho dátumu podania daňového priznania. 

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.*Autor: Patrik Kunec – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33448834