Darujte 2% z danÍ

"Spoločnými silami zmeňme veci okolo nás"

autor*

Darujte 2% z daní pre Fončordu

Po prekonaní pandémie prídu problémy ekonomické. Predpokladám, že budú aj nižšie príjmy samospráv od štátu. Nižšie príjmy od štátu = menšie výdavky pre mestské časti.

Aktuálne Fončorda dostáva formou dotácie 2 € na občana. Tie idú na komunitné aktivity prostredníctvom OZ Zelená Fončorda (od roku 2019) a rozvoj Fončordy /chodníky, športové plochy, schodiská/.

Pomôžme si v časoch, ktoré prídu a nebuďme závislí na zdrojoch z mesta. Darujte 2% pre OZ, ktoré robia zmysluplné aktivity v prospech nás všetkých. Darujte 2% pre Fončordu.

Ďakujeme

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skrášľovanie a rozvoj mestskej časti Banská Bystrica - Fončorda.


Ako poukázať 2% (3%) z dane pre OZ Zelená Fončorda

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať ako:

 • zamestnanec

 • fyzická osoba

 • právnická osoba

Zamestnanci

ktorí požiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, t.j. daňové priznanie im robí zamestnávateľ:

1. Do 15. 02. 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám zároveň vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:

 • 2%z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali. Nezabudnite v novom tlačive zaškrtnúť políčko, že spĺňate podmienky na darovanie 3%.

4. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2%/3% z daní do Vyhlásenia (ľudovo povedané tlačivo na poukázanie 2%/3%).

 • Potrebné údaje:

  • Názov: ZELENÁ FONČORDA

  • Právna forma: Občianske združenie

  • Adresa: Trieda Hradca Králové 3, 97404 Banská Bystrica

  • IČO: 42 196 809

  • Bankový účet: SK29 8330 0000 0021 0070 7328

5. Vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).

7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech našej organizácie.


Fyzické osoby

ktoré si robia daňové priznanie sami

1. V rámci robenia si daňového priznania za rok 2019 si v rámci strany č. 11 daňového formuláru (FO typ A alebo FO typ B) vypočítajte:

  • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

2. V tejto časti Daňového priznania uveďte naše údaje:

 • Názov: ZELENÁ FONČORDA

 • Právna forma: Občianske združenie

 • Adresa: Trieda Hradca Králové 3, 97404 Banská Bystrica

 • IČO: 42 196 809

 • Bankový účet: SK29 8330 0000 0021 0070 7328

Tlačivo daňového priznania

3. Na tejto strane daňového priznania máte rovnako možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2020 resp. 1. 4. 2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech nášho združenia.Právnické osoby

môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

1. Na začiatok si vypočítajte si vypočítajte vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov– to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Výška poukázanej sumy musí byť minimálne 8,00 €.

2. vznikajúce rozdiely vo výške poukázaného % z dane:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. 3. 2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. 3. 2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

3. V sekcii pre asignáciu 2% v daňovom priznaní pre právnické osoby potrebujete uviesť naše nasledovné údaje:

 • Názov: ZELENÁ FONČORDA

 • Právna forma: Občianske združenie

 • Adresa: Trieda Hradca Králové 3, 97404 Banská Bystrica

 • IČO: 42 196 809

 • Bankový účet: SK29 8330 0000 0021 0070 7328

5. Rovnako môžete na tomto mieste zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektronického systému do Vášho dátumu podania daňového priznania.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.*Autor: Patrik Kunec – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33448834