O nás

Málokto si uvedomuje, aký je význam miesta – priestoru v našom živote.

Uponáhľane sa stretávame a uisťujeme sa navzájom, „že nemáme čas.“

To, čo však vnímame, ale o čom málo hovoríme, je „miesto“ .

Pocit identity, že niekam patríme.

To, čo sa v meste prejavuje ako pozitívne, vnímame ako „pekné“.

V skutočnosti je to súlad vzťahov. „Pekné“ miesta sú zdravé miesta, kde všetko funguje ako má.

Jedným z prejavov vzťahu „miesto a ľudia“ je aktívna úloha verejnosti. Podiel každého z nás na tom, ako priestory, ktoré nás obklopujú vyzerajú.

V živote sme chudobnejší o všetko, čo prehliadame.


Informácie o nás

Občianske združenie Zelená Fončorda vzniklo 16.8.2011 ako združenie fyzických osôb, ktorého hlavným poslaním je skrášľovanie a rozvoj mestskej časti Banská Bystrica –Fončorda, zvyšovanie povedomia obyvateľov o ich právach vo vzťahu k samospráve a štátnej správe, ochrana a tvorba životného prostredia, podpora vytvárania zodpovedajúcej infraštruktúry, kvalitných verejných priestranstiev a detských ihrísk, rozvíjanie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu a podpora pocitu zodpovednosti za životné prostredie voči budúcim generáciám.

História projektu

Už od roku 2006 sme fungovali ako občianska inicitíva , neformálna skupina ľudí, ktorým Fončorda prirástla k srdcu a nie je im ľahostajný jej osud. Kým sme študovali a túlali sa po svete, neuvedomovali sme si nedostatky priestoru , v ktorom žijeme. Nedostatky vzťahov, ktoré sa týmito odchodmi pretrhli. Až s príchodom detí, keď sa človek zastaví a chce sa venovať svojim najbližším zistí, že mu jeho okolie neponúka také kvality aké potrebuje, aké očakáva. Ako to už býva, veľa vecí sa začína na detských ihriskách. Aj naša aktivita sa zrodila tu, pri hraní sa na spoločnom piesočku. Uvedomili sme si, že potrebujeme bezpečnejšie prostredie pre naše deti, potrebujeme silnejšie priateľstvá. A tak sme sa pustili do práce. Krok za krokom. Ak sa Vám naše aktivity páčia a chceli by ste sa pridať k nám, ste vítaní.

Odkaz na web stránku s našou históriou

Údaje o OZ

Názov: ZELENÁ FONČORDA

Právna forma: Občianske združenie

Adresa: Trieda Hradca Králové 3, 97404 Banská Bystrica

IČO: 42 196 809

Bankový účet: SK29 8330 0000 0021 0070 7328